fredag 22. oktober 2010

Nytt liv i gamle minne - Sisselhuset på Levikbakken

Kulturminnedagen 12. september i år blei lagt til Sisselhuset.  Tema for kulturminnedagen 2010 var nytt liv i gamle minne og då høvde det å besøka Sisselhuset som er restaurert og har fått innbu på plass.  Sisselhuset er samanbygd med våningshus og løe, eitt av ganske få slike hus som er att i Ryfylkeregionen.  Derfor viktig kulturhistorisk dokumentasjon på levekåra til småkårsfolk for 100 - 170 år sidan.

Huset ligg som eit smykke i eit flott kulturlandskap.  Det blei restaurert i 2008 i eit spleiselag mellom grunneigar Lars Sigve Levik, Forsand kommune, Rogaland fylke, Fylkesmannen og Ryfylkefondet.  Huset var då til forfall, og det hasta med å få gjort noko raskt.   Minst muleg av treverket er skifta ut, helst bare reparert.  Noko som både er kostnadskrevjande og ofte tek lenger tid.  Bl.a er vinduene tatt ut og pussa opp før dei blei sett på plass igjen.  Også dørene i huset er dei gamle originale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar