søndag 13. februar 2011

Årsmøte på biblioteket tysdag 22. febr

Interimstyret i Forsand sogelag inviterer deg til årsmøte på biblioteket tysdag 22. februar kl 19.00.
Årsmøtesaker som skal avgjerast er vedtekter, kontigent, innmelding i RHÆ, styre og plan for aktivitetar.
Etter årsmøte kjem det kaffi og kaker på bordet og me opnar vår første  FORTELJARKVELD.....denne gongen med temaet "Krinsreguleringane på 60-talet og første tida etter sett frå elevane sin synsvinkel".

Vel møtt !