fredag 22. oktober 2010

Sogelaget startar og det er plass til fleire

12 interesserte møtte og ville bli med i sogelaget!    Eit interimstyre som skal førebu sogelagsoppstart ut i januar 2011 blei sett ned; Tora-Liv Thorsen, Tanke Levik, Kjell Kristian Berge, Åse Liv Ledaal Mæle og Sigurd Jakobsen. Dei frammøtte kom med aktuelle tema å sjå meir på.  Historia om sandtaks-, kraftverk, skulehusa, steinbrotet i Eiane, gruvene i Lastabotn, telegrafen, båtbygging, stadnamn, slektsgransking, gamle gjenstandar som fortel si historie bare for å nemna nokre få.  Og ikkje minst besøka gamle hus og andre kulturminne som enno finst. Og alt må så langt muleg dokumentert med bilder som kan leggast inn her. 

Takk til Torunn Levik som fortalte så levande om far sin Torgeir Espedal, best kjent som "Ryfylkevegen sin far". 
I 2008 reiste Torunn og mannen Tanke med  Sons of Norway i Ryfylke til  Wisconsin i Amerika.  Der to brør Espedal (Torgeir og ein eldre bror Jacob) kom til Elk Creek Church i ungdommen og laga ei altertavla.  
Kyrkjelyden hadde snakka om å fjerna denne og gje ho til eit lokalt museum.       
Grunn var at noko av det utskore motivet blei oppfatta som heidensk. Etter at dei norske hadde forklart at det gamle norske dragemønsteret ikkje var "vonde krefter" uttrykte presten at altertavla fortsatt skulle stå i kyrkja !   Torunn har lova sogelaget ein kopi av det flotte foredraget.
Vil du, kan du lesa meir i boka til Odd Harald Olsen : På "Ryfylkebesøk" i USA.               

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar